TERMENI ȘI CONDIȚII

COMPANIE

Refleqt Education SRL (denumit în continuare Organizator)

Sediul: str. Crinului nr. 10, etaj 1, ap. 4, Cluj Napoca

J12/609/2021, CUI: 43691694

Telefon: 0747 335 378

* linie cu tarif normal

E-mail: [email protected]

 

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PLATFORMEI PROCRASTINARE.RO 

Accesul la platforma online procrastinare.ro este permis tuturor persoanelor cu vârsta peste 18 ani, indiferent de rasă, etnie, religie, clasă socială.

Organizatorul nu își asumă verificarea corectitudinii datelor personale ale clienților, pe care aceștia le completează la crearea contului gratuit pe platformă sau efectuarea plății și crearea contului de utilizator, pentru cursuri plătite, în vederea verificării sexului clientului. 

Accesul la Platformă se face prin contul de utilizator, creat de către client, în momentul înregistrării sau efectuării plății. 

Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Clientul are obligația de a respecta dispozițiile cuprinse în acești Termeni și condiții și de a furniza toate informațiile și completa toate câmpurile solicitate în vederea înscrierii.

Orice Client poate utiliza platforma doar pentru a viziona, pentru a parcurge materialele gratuite sau plătite, pe care le-a achiziționat, pentru a plăti cursurile din platformă și pentru a recomanda platforma. Platforma nu poate fi utilizată pentru a face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea.

Ne rezervăm dreptul de a aduce orice modificări la platformă, în scopul îmbunătățirii calității și conținutului acesteia, oricând, fără notificarea și fără obținerea acordului prealabil al Clientului.  

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul dumneavoastră la platformă în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere.

 

ÎNSCRIEREA ÎN PLATFORMĂ

Înscrierea în platformă se face prin crearea de către Client a unui cont de utilizator iar în cazul accesului la materiale plătite, după ce clientul achită taxa cursului  și confirmă faptul că a luat la cunoștință și este de acord cu Termenii și condițiile expuse pe pagina principală a platformei, primește accesul la materiale. În vederea accesului la materialele plătite, Organizatorul transmite prin email persoanelor care și-au manifestat, prin orice mijloc ( transmiterea de mesaje pe site, pe rețelele de socializare, contactarea directă a Organizatorului, etc. – cu furnizarea datelor de contact) intenția de a accesa materialele plătite, informații detaliate despre materialele plătite , modalități de plată.

Contul de utilizator se crează de către Client, pe baza datelor de identificare transmise și confirmate de către client. Clientul are obligația de a furniza o adresă de e-mail validă. Clientul este pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Clientul este pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din contul său prin utilizarea site-ului.

După crearea contului, Organizatorul transmite clientului un e-mail de confirmare, cuprinzând datele de autentificare ale clientului în program. Un cont de utilizator asigură accesul în platformă în favoarea unei singure persoane. Clientul are obligația de a nu transmite datele sale de autentificare în favoarea unei terțe persoane.  

Prin acceptul său pentru crearea contului de utilizator, clientul își dă acordul pentru a fi contactat de către Organizator prin e-mail, telefon, sms și alte mijloace de comunicare la distanță, în vederea asigurării suportului în parcurgerea materialelor, furnizării de informații și materiale, solicitării de feedback pentru îmbunătățirea rezultatelor programelor, dar și în scop de marketing.

 

PLATA. FACTURARE

Prețul pentru materialele plătite este afișat pe site. Prețul se achită integral. 

 

Plata se poate face online, cu cardul, prin aplicatia Stripe, sau prin transfer bancar în contul organizatorului deschis la Banca ING, IBAN: RO61INGB0000999911191479. 

După fiecare plată înregistrată, Organizatorul comunică clientului prin email factura fiscală.  

 

GARANȚII

Organizatorul garantează accesul la platformă în favoarea tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile, urmează pașii de înregistrare, sau achită costul materialelor plătite și se conformează condițiilor și termenilor stabiliți în prezentul document și/sau comunicați prin e-mail.

În cazul materialelor plătite, clientul beneficiază de o garanție de 100%, privind calitatea și satisfacția conferită de cursuri, în sensul că poate cere restituirea sumei plătite, în cazul în care este nemulțumit, în termen de 14 zile calendaristice, de la data în care a cumpărat cursul. Restituirea garanției se va face în termen de maxim 14 de zile de la data solicitării ei.

Garanția nu operează după trecerea celor 14 de zile de la data începerii cursului. 

Organizatorul nu răspunde pentru micile defecțiuni intervenite în utilizarea platformei, ori pentru conținutul site-urilor/materialelor de referință existente pe platformă. Clienții acceptă faptul că pe platformă vor exista referințe la alte site-uri/surse, fără ca Organizatorul să fie responsabil de conținutul acestora.

 

DREPTUL DE RETRAGERE

Potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul. Acceptarea Termenilor și conditiilor platformei se confirmă prin crearea contului sau efectuarea plății în cazul materialelor plătite, după crearea contului de utilizator.

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului clientului sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către client sau navigării pe platforma noastră sau descărcarea de către client a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

 

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe platforma noastră (dacă este cazul), plata unor cursuri și aspecte legate de derularea acestora, primirea și postarea de materiale și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de telefon 0747 335 378  fie prin email la adresa [email protected] 

 Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de e-mail menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 72 de ore.

 

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Organizatorului prin aceste acțiuni.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI  INDUSTRIALĂ

Conținutul prezentei platforme, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura platformei, materialele cuprinse în platformă, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe platformă, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Organizator.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea platformei, vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe platformă. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe platformă.

De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului programului, asupra informațiilor și materialelor difuzate cu ocazia susținerii sau promovării cursului/programului, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor realizate cu ocazia susținerii cursului/programului și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și aptitudinile sale și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

 

PUBLICITATEA

Cu ocazia creării contului de utilizator sau anterior și/sau cu ocazia intrării pe platformă, Clientul își  manifestă acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Organizatorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Organizatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la nr. de telefon 0749 383 687 sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

 

LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între Organizator și Client în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca.

 

DISPOZIȚII FINALE

Această platformă este deținută de către Refleqt Education SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

Refleqt Education SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează platforma. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe platformă, valabili la data accesării, utilizării și/sau derulării cursurilor pe platformă.